15 березня відбудеться практикум "Земля 2018."

11:27 | 20.02.2018

 На практикумі, 15 березня 2018р, відбудеться презентація монографії Віталія Правдюка "Поділ земель за цільовим призначенням за законодавством України"

  У монографії на основі грунтовного історико-порівняльного аналізу автор приходить до висновку, що поділ земель на категорії за цільовим призначенням не був притаманним історично законодавству на території України до 1917 року та подібне регулювання відсутнє в країнах Західної Європи та Північної Америки. Поділ земель на категорії за цільовим призначенням земель був створений, науково обґрунтований та нормативно закріплений в СРСР після скасування обігу прав на землю, причому така система базувалась на виключній державній власності на всі землі на території країни, що складали єдиний державний земельний фонд. Оскільки сьогодні єдиний державний земельний фонд не існує, то зник і єдиний об"єкт для поділу земель України. Автор обстоює необхідність скасування поділу земель на категорії за цільовим призначенням, оскільки такий поділ не враховує вимоги екологічного та природоохоронного законодавства, не забезпечує сприятливе навколишнє середовище для проживання людини та прямо протирічить Конституції України оскільки обмежує правомочності громадян як власників без наявної суспільно значимої мети. При цьому автор вважає можливим збереження поділу земель за цільовим призначенням в облікових та навчальних цілях.

Програма та реєстрація на практикум за посиланням: http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1229.htm