Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

Заповнення фінансової звітності відповідно до вимог П(С)БО (з детальними прикладами)

23 января 2017

с 10-00 до 17-00

Киев

Бизнес-Центр «ЛІГА»

675,00 грн.

на 1 участника

Скидки от 0%

абонентам «ЛІГА:ЗАКОН»

0% скидка

для 2-х и более участников

Анонсы практикумов

ВЕЛИКІ ЗНИЖКИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРІВ

 ̶1̶2̶5̶0̶ ̶г̶р̶н̶.̶   675 грн.

обідня перерва та кава-пауза у ресторані

ОСНОВНІ АКЦЕНТИ ПРОГРАМИ:

  • Аналіз положень Закону про бухгалтерський облік
  • Використання на практиці положень П(С)БО 25
  • Детальний розгляд НП(С)БО 1
  • Порядок складання консолідованої звітності відповідно до НП(С)БО 2
  • Порядок подання фінансової звітності 
Регистрация закончена
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

1. Аналіз положень Закону про бухгалтерський облік:
1.1. Фінансова звітність підприємств в цілому.
1.2. Фінансова звітність суб'єктів малого підприємництва, неприбуткових підприємств, установ та організацій і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності.
1.3. Консолідована та зведена фінансова звітність – суть відмінності між ними.
1.4. Використання положень МСФЗ, якщо П(С)БО не містять відповідних норм.
1.5. Звітний період у різних випадках (приклади).
1.6. Оприлюднення фінансової звітності підприємства різної організаційно-правової форми.
1.7. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність.

2. Використання на практиці положень П(С)БО 25:
2.1.  Поняття "суб"єкти малого підприємництва", "представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності", "юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік", "юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва".
2.2.  Розрахунок середньої кількості осіб.
2.3.  Новостворені підприємства, та втрата ознак суб"єкта малого підприємництва.
2.4. Неприпустимість "згортання" статей активів та зобов"язань.
2.5. Особливості обліку окремих статей суб"єктами малого підприємництва.
2.6.  Детальний аналіз порядку заповнення Балансу (форма N 1-м)і Звіту про фінансові результати (форма N 2-м), а також Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма N 2-мс) (на прикладах).
2.7. Перевірка правильності заповнення показників фінансової звітності між формами (приклад).
2.8. ВПА та ВПЗ у звітності малих підприємств.

3. Детальний розгляд НП(С)БО 1:
3.1. Основоположні терміни, якими оперує бухгалтер при складанні фінансової звітності.
3.2. Якісні характеристики фінансової інформації.
3.3. Принципи підготовки фінансової інформації.
3.4. Дата фінансової звітності.
3.5 Вважливість облікової політики при вкладанні фінансової звітності.
3.6. Суттєва інформація – самостійне визначення підприємством.
3.7. Відсутні статті при відображенні в балансі.
3.8.Особливості заповнення сум щодо витрат, податку на прибуток, збитків та вирахувань з доходу.
3.8. Випадки складання окремих балансів.
3.9. Особливості заповнення Балансу (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) (вирішення ситуаційної задачі).
3.10 . Порядок заповнення Звіту про фінансові результати (форма №2): окрема увага відображенню уцінок/дооцінок у складі іншого сукупного доходу (вирішення ситуаційної задачі).
3.11. Методи заповнення Звіту про рух грошових коштів (форма №3): розгляд прямого та непрямого методів на прикладі.
3.12. Порядок заповнення Звіту про власний капітал (форма №4): порядок виправлення помилок за минулі звітні періоди. Детальний аналіз П(С)БО 6 та його особливостей. (приклад заповнення Звіту та розгляд процедури виправлення помилок за різних обставин).
3.13. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (форма №6): перелік осіб, для кого вказана форма є обов"язковою, види сегментів, порядок визначення звітних сегментів, пріоритетний сегмент, доходи і витрати звітних сегментів, активи та зобов"язання звітних сегментів. (вирішення ситуаційної задачі).
3.14. Перевірка правильності заповнення показників фінансової звітності між формами (приклад).
3.15. ВПА та ВПЗ у фінансовій звітності:
- відсотки, розраховані на підставі вимог п.140.2 ПКУ;
- облік цінних паперів;
- сумнівна дебіторська заборгованість;
- амортизаційні відрахування.

4. Порядок складання консолідованої звітності відповідно до НП(С)БО 2.
4.1. Поняття "материнське (холдингове) підприємство", "дочірнє підприємство", відповідно до вимог П(С)БО. Дані поняття в розумінні МСФЗ та різниця між МСФЗ та П(С)БО. Критерії визнання дочірнього підприємства контрольованим. Наслідки втрати контролю.
4.2. Владні повноваження та ознаки наявності владних повноважень.
4.3. Особливий набір термінів при складанні консолідованої фінансової звітності.
4.4.Виключення за яких материнська компанія не подає консолідовану звітність.
4.5. Облікова політика групи компаній.
4.6. Перелік статей та операцій, які підлягають виключенню при складанні консолідованої фінансової звітності (приклади).
4.7. Порядок визначення неконтрольованої частки у дочірньому підприємстві (приклади розрахунку).
4.8. Порядок визначення гудвілу при консолідації згідно П(С)БО 19 (приклад розрахунку).
4.9. Особливості розкриття інформації у консолідований фінансовій звітності.
4.10. Порядок заповнення приміток при складанні консолідованої фінансової звітності.
4.11. Порядок заповнення Консолідованого балансу (форма №1-к). (вирішення ситуаційної задачі).
4.12. Особливості заповнення Консолідованого звіту про фінансові результати (форма №2-к) (вирішення ситуаційної задачі).
4.13. Консолідований звіт про рух грошових коштів (форми №3-к, №3-кн). (приклади заповнення).
4.14. Складання Консолідованого звіту про власний капітал (форма №4-к) (приклад заповнення).
4.15. Примітки до консолідованої фінансової звітності (приклад заповнення).
4.11. ВПА та ВПЗ у консолідованій фінансовій звітності:

5. Порядок подання фінансової звітності:
5.1. Загальні терміни подання фінансової звітності.
5.2. Особливі терміни подання фінансової звітності для окремих підприємств.
 

ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Регистрация закончена
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

К Вашим услугам бизнес-центр "ЛИГА" - удобные, просторные залы с полным набором современного технического оснащения. Стильный клубный ресторан "Cartel" с уютной обстановкой и  изысканой кухней радушно встретит Вас во время обеда или кофе-паузы.

Подробнее...
г. Киев , ул. Тимофея Шамрыло, 23 Бизнес-Центр «ЛІГА»

Бизнес-Центр «ЛІГА»
(044) 538-01-05
practicum@ligazakon.ua
В помощь иногородним...
FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Налог на прибыль 24.01.2017 | Киев
Отчетность по налогу на прибыль. Особенности заполнения декларации за 2016 год

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2019.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2019.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2019.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ