Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
(044) 538-01-05

Поиск по сайту

5 онлайн-практикумів: Бухгалтерський облік для юристів

30 марта 2020

с 18-30 до 20-00

Онлайн

2500,00 грн.

на 1 участника

Анонсы практикумов

Вечірній Онлайн-курс

ДЕНЬ 1 | 30 березня

Організація бухгалтерського обліку  на підприємстві:

ДЕНЬ 2 | 1 квітня

Купівля-продаж товару: проводки

ДЕНЬ 3 | 3 квітня

Зарплата основні законодавчі і нормативні акти  з обліку заробітної плати

ДЕНЬ 4 | 6 квітня

Облік основних засобів.

ДЕНЬ 5 |  8 квітня

ПДВ: особливості обліку

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА

ДЕНЬ 1.| 30 березня

1. Організація бухгалтерського обліку  на підприємстві:

 • оформлення ключів ЕЦП, вибір програми для подачі звітності
 • перші накази на підприємстві: наказ про облікову політику, штатний розклад
 •  основні законодавчі і нормативні акти з бухгалтерського обліку в Україні принцип подвійного запису
 • поняття: дебет, кредит, актив, пасив, баланс, дебіторська заборгованість, кредиторська

2. Законодавче регулювання бухгалтерського обліку в Україні

 •  Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні":

- хто несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві?
- за що відповідає бухгалтер?
- які основні форми ведення бухгалтерського обліку в Україні?
- які основні вимоги до первинних документів?
- які підприємства повинні здавати звітність за міжнародними стандартами?
- які встановлені звітні періоди для подачі фінансової звітності?
- які підприємства зобов"язані проводити аудит річної фінансової звітності? 

 • Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 
 • План рахунків бухгалтерського обліку:

- активні рахунки, пасивні рахунки, активно-пасивні рахунки, їх особливості
- призначення кожного рахунку
- формування плану рахунків для наказу про облікову політику

ДЕНЬ 2. |1 квітня

3. Купівля-продаж товару: проводки

 •  схема документообігу
 •  правила першої події
 • проводки при купівлі товару: первинні документи, облікові регістри  31,63,64,28
 • проводки при продажу товарів: первинні документи, облікові регістри  31,36,70,64
 •  проводки з формування фінансових результатів: облікові регістри  28,90,70,79
 •  журнал господарських операцій


4. Оптова торгівля

 • методи списання запасів: 
 • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
 • середньозваженої собівартості;
 • собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
 • нормативних затрат;
 • розподіл транспортно-заготівельних витрат
 • схема  "купівля-продаж товару в проводках"

5. Роздрібна торгівля

 • особливості роздрібної торгівлі, використання РРО
 • торгова націнка
 • облік доходів в роздрібній торгівлі
 • метод ціни продажу, проводки

ДЕНЬ 3. | 3 квітня


6. Зарплата основні законодавчі і нормативні акти  з обліку заробітної плати

 • порядок прийму на роботу
 • проводки з нарахування заробітної плати 
 • нарахування відпускних
 • нарахування лікарняних
 • аліменти
 • індексація

7. Касові операції

 • основні законодавчі і нормативні акти з обліку касових операцій
 • оформлення касових операцій: прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, касова книга
 • оформлення виплати заробітної плати через касу
 • оформлення авансу на відрядження
 • РРО: коли обов'язкові до використання, як постановити на облік
 • відповідальність за порушення касової дисципліни.

8. Розрахунки з підзвітними особами

 • основні законодавчі і нормативні акти з обліку розрахунків з підзвітними особами
 • порядок оформлення відрядження по Україні і за кордон 
 • порядок оформлення авансового звіту і строки його оформлення 
 • відповідальність за порушення строків оформлення авансових звітів і повернення коштів , наданих в підзвіт


ДЕНЬ 4. | 6 квітня

9. Облік основних засобів

 • що відноситься до основних засобів, визначення згідно ПСБО та ПКУ
 • чим основні засоби відрізняються від малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА)
 • проводки з купівлі основних засобів і МНМА
 • з чого складається первісна вартість основних засобів?
 • що таке амортизація
 • методи амортизації згідно ПСБО та ПКУ
 • строк корисного використання згідно ПСБО і ПКУ
 • вартість: первісна, амортизована, справедлива, оціночна, балансова, залишкова, ліквідаційна, справедлива, відновлювальна, історична, дисконтована 
 • інвентаризація: як часто проводити і якими документами оформлювати

10. Облік запасів, МШП, витрат майбутніх періодів, придбання послуг:

 • купівля і списання палива
 • оренда авто, витрати на технічний огляд і ремонт
 • купівля і списання МШП
 • оренда приміщення на рік, облік витрат майбутніх періодів
 • підписка на журнали
 • оплата комунальних послуг
 • оплата юридичних послуг

11. Закриття місяцю, кварталу, формування фінансових результатів:

 • закриття місяця: основні операції
 • закриття кварталу: основні операції
 • нарахування податку на прибуток
 • формування фінансових результатів
 • оборотно-сальдова відомість за звітний квартал

12. Формування фінансової звітності:
 

 • формування балансу, правила аналізу оборотно-сальдових відомостей
 • формування звіту про фінансові результати
 • загальна система оподаткування : строки сплати податків і подачі звітності
 • спрощена система оподаткування : строки сплати податків і подачі звітності
 • ФО-П на загальній системі і на спрощеній:  строки сплати податків і подачі звітності

ДЕНЬ 5. | 8 квітня

13. ПДВ: особливості обліку

 • суть і головні фіскальні функціі ПДВ
 • основні законодавчі і нормативні акти  з обліку ПДВ
 • основні поняття:

• платники податку,
• місце постачання,
• об'єкт оподаткування,
• правило першої події,
• ставки податку
• в чому різниця між оподатковуваними операціями, звільненими від оподаткування та тими, що не є об"єктом оподаткування?
• що таке СЕА та складові формули для розрахунку ліміту?
• яку інформацію з обліку ПДВ,  бухгалтер може отримати з Електронного кабінету платника.

14. Податок на прибуток: особливості обліку

 • основні поняття:

• платники податку
• об"єкт оподаткування
• база оподаткування
• ставки податку
• порядок обчислення податку на прибуток підприємств та сплати
• різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій: цінні папери, роялті, благодійність, задекларовані збитки минулих періодів, інші коригування, передбачені ст.140 ПКУ.

 • прибуток до оподаткування, фінансовий результат до оподаткування, податкові різниці, оподатковуваний прибуток.

15. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності:

 • Розшифруємо декілька шифрів або що означають абревіатури: НП(С)БО, П(С)БО, МСБО, МСФЗ, US-GAAP ,ІAS, IFRIC, IFRS, DipFR, АССА, САР, СІРА, IAB, МСА. І що таке Концептуальна основа?
 • застосування МСФЗ в Україні
 • відмінності між П(С)БО та МСФЗ
 • приклад фінансової звітності за МСФЗ
ДОКЛАДЧИКИ
Опрос
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Посещение практикума онлайн очень удобно. Не выходя из офиса, в любимом кресле и в привычной для себя обстановке Вы можете получить полезные знания и ценный опыт.

Онлайн

(044) 538-01-05 praсticum@ligazakon.ua

FAQ
Сертификаты, выдаваемые по результатам обучения
Примерное расписание практикума
Как стать докладчиком?
Как оплатить участие в практикуме?
ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Другие практикумы по темам:
Подбор практикумов
Специальное
предложение для
корпоративных
клиентов!
Бухгалтерская отчетность 15.04.2020 | Онлайн
Огляд податкових змін 2020: аналіз проблемної практики, річна звітність з податку на прибуток, фінансова звітність підприємств

© ТОВ "Інформаційно - аналітичний центр "ЛІГА", 1991-2020.

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007-2020.

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010-2020.

practicum@ligazakon.ua
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net   Система Orphus

Практикумы

Докладчики

Клиенты

Партнерам

О нас

Новости

FAQ